ติดตั้ง Mikrotik RB3011 บริษัท อินสเปคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

มีการใช้งาน Internet เยอะ Router 3BB ไม่พอเพียงการให้บริการ

เพิ่มแต่ Mikrotik RB3011 เพื่อรองรับการทำงานที่มากขึ้น รองรับระบบ Hotspot การใช้งาน Internet