ติดตั้ง NAS พร้อม Config Advance Permission บจก.อินสเปคชั่น เซอร์วิสเซส

ติดตั้ง  NAS Synology เพื่อการใช้งานในออฟฟิศ เลือกใช้ DS918+  DISK 2 TB จำนวน 4 ลูก ทำ RAID5 (เสียได้ 1 ลูก)  ความจุรวมหลังทำ RAID5  ประมาณ 6 TB พร้อม Config Folder Share สิทธิ์แยกแผนก