ระบบ LINK ข้อมูลกล้อง กรมเจ้าท่าระยอง

ออกแบบระบบเชื่อมต่อข้อมูลกล้องวงจรปิดของท่าเรือโรงงานต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต เพื่อนำไปรวบรวมการแสดงผล ณ กรมเจ้าท่า ระยอง